RSS Feed

Posts Tagged ‘disleksija’

  1. Stigmatizacija disleksije

    September 17, 2011 by Domen

    Številni posamezniki smo se znašli v družbi z osebo, ki ji povzroča težave disleksija. Tako kot številne druge motnje, ki jih je možno zelo neposredno zaznati v stiku s človekom, je tudi disleksija predmet tabuja. Številni posamezniki imajo občutek, da bi bilo načeti pogovor o tem, kaj je disleksija, z osebo, ki ima to motnjo, neprimerno. Vendar pa ni nujno tako, saj je odkrit pogovor o motnjah z osebami, ki jih motnje pestijo, lahko jasen znake tega, da motnja dejansko ni nekaj, kar osebo stigmatizira. Pogovor lahko ravno prepreči, da bi oseba postala talka svoje motnje in bi se zapirala vase, tako da bi jo disleksija povsem odvrnila od socialnega življenja. Prav vsakemu človeku, ki ga mučijo motnje v določeni funkciji, moramo soljudje pomagati, da jo prekorači. Disleksija tukaj ni prav nič različna od ostalih funkcionalnih motenj, ki se prikazujejo le občasno in le v specifičnih situacijah.


  2. Soočanje z disleksijo

    March 17, 2011 by Domen

    V strokovni javnosti ne vlada jasen konsenz glede tega, kakšnega izvora je disleksija. Znanost še ni napredovala dovolj, da bi lahko do potankosti opredelila ta pojav. Načeloma se disleksija deli na več vrst: avditivna disleksija je povezana s sluhom; vizualna disleksija je povezana z vidom; pozornostna disleksija pa je povezana s koncentracijo. Vsi trije tipi disleksije pa se lahko med seboj prepletajo. Disleksija je kot pojav bolj pogosta pri otrocih, pri odraslih pa nekoliko manj pogosta. To dejstvo napeljuje na tezo, da je disleksija kot motnja premagljiva. S tem mislimo, da je disleksija obvladljiva, saj se je možno v teku razvoja z njo ustrezno soočati in minimalizirati njene simptome. Če je disleksija močno razvita in nas njeni simptomi omejujejo, si lahko najbolje pomagamo z različnimi terapijami, naprimer z različnimi individualnimi ali kolektivnimi delavnicami. Če se posameznik, ki ga bremeni disleksija, zaveda svojih težav, bo ob strokovni pomoči zlahka osvojil tehnike, s katerimi bo te težave obvladoval in minimaliziral.