RSS Feed

Posts Tagged ‘motnje’

  1. Stigmatizacija disleksije

    September 17, 2011 by Domen

    Številni posamezniki smo se znašli v družbi z osebo, ki ji povzroča težave disleksija. Tako kot številne druge motnje, ki jih je možno zelo neposredno zaznati v stiku s človekom, je tudi disleksija predmet tabuja. Številni posamezniki imajo občutek, da bi bilo načeti pogovor o tem, kaj je disleksija, z osebo, ki ima to motnjo, neprimerno. Vendar pa ni nujno tako, saj je odkrit pogovor o motnjah z osebami, ki jih motnje pestijo, lahko jasen znake tega, da motnja dejansko ni nekaj, kar osebo stigmatizira. Pogovor lahko ravno prepreči, da bi oseba postala talka svoje motnje in bi se zapirala vase, tako da bi jo disleksija povsem odvrnila od socialnega življenja. Prav vsakemu človeku, ki ga mučijo motnje v določeni funkciji, moramo soljudje pomagati, da jo prekorači. Disleksija tukaj ni prav nič različna od ostalih funkcionalnih motenj, ki se prikazujejo le občasno in le v specifičnih situacijah.


  2. Disleksija kot spekter motenj

    April 17, 2011 by Domen

    Strokovno je disleksija pravilno opredeljena kot spekter motenj. Gre namreč za motnjo, ki se lahko kaže na različnih področjih in z različno intenziteto. Disleksija je namreč lahko zelo šibka ali pa tudi zelo močna motnja. Od tega, koliko disleksija ovira posameznika pa je tudi odvisno, kateri je najprimernejši način za se soočit z njo. Če je disleksija zelo šibka, jo lahko tudi niti ne opazimo in zato težko ocenimo, kolikšen del populacije trpi za disleksijo. Vsakomur se je namreč najbrž že kdaj zgodilo, da je kakšno besedo napačno prebral ali pa ob zapisu izpustil kakšno črko. Ali je to že disleksija? Težje oblike motnje je že lažje prepoznati, če naprimer disleksija zaznamuje tudi motnje v govoru ali če so hkrati prisotni mnogi od simptomov, ki so sicer strnjeni pod krovni pojem disleksija. Zaradi vseh teh različnih ravni, na katerih se disleksija pojavlja, je o njen najbolje govoriti kot o spektru motenj in ne kot enotni motnji, ki bi bila enaka za vse primere.