RSS Feed

Posts Tagged ‘odrascanje’

  1. Disleksija ali motnja pozornosti s hiperaktivnostjo?

    May 17, 2011 by Domen

    Disleksija, motnja pozornosti ali oboje? Pri otrocih je večkrat težko ugotoviti, ali jih bremeni disleksija ali motnja pozornosti, povezana s hiperaktivnostjo. Simptomi so mnogokrat lahko podobni in znaki motnje nam o tem ne dajejo dovolj informacij. Disleksija, za katero je naprimer značilno izpuščanje črk pri pisanju ali mešanje podobnih besed pri branju, je namreč lahko pogosto povezana tudi z nizko koncentracijo. Če se naprimer otrok, ki ga sicer bremeni disleksija, uspe koncentrirati na opravilo, ki ga opravlja: bodisi pisanje ali branje, lahko disleksija izgine ali pa se simptomi zelo zmanjšajo. Obratno je tudi res, da mnogi otroci, ki imajo težave s hiperaktivnostjo in koncentracijo, mnogokrat izražajo tudi težave povezane z disleksijo. V vsakem primeru gre za dve različni motnji, ki pa se nedvomno v nekaterih primerih prepletajo. Indic, da sta disleksija in motnja pozornosti mnogokrat lahko povezani je tudi, da v mnogih primerih obe postopoma izginejo v teku odraščanja otroka.