RSS Feed

Posts Tagged ‘pojavnost’

  1. Razširjenost disleksije

    January 17, 2011 by Domen

    Disleksija je učna motna, ki po nekaterih raziskavah zaznamuje 5 do 10% populacije. Po nekaterih trditvah naj bi bila disleksija v zadnjih časih v porastu, vendar je takšne trditve težko preveriti. Trditve o povečani pojavnosti mnogih duševnih in tudi drugih motnjah, med njimi tudi disleksija, so namreč vedno nekoliko sporne, saj ne moremo presoditi, ali se je pojavnost teh motenj v resnici povečala ali pa se je povečala le naša pozornost pri zaznavanju teh motenj. Disleksija je namreč najbrž bila v preteklosti mnogokrat zanemarjen pojav, ki se ga ni nujno zaznamovalo s tem imenom. Verjeti gre namreč tezi, da so v preteklosti otroke, ki jih je zaznamovala disleksija, opredeljevali drugače; mogoče so dejali, da niso dovolj marljivi, niso bili dovolj pridni ali da jim preprosto pisanje in branje ni šlo najbolje od rok. Vsemu temu danes rečemo disleksija. Vprašanje, ali je disleksija v sodobnem času res toliko bolj razširjena kot v preteklosti, tako ne more dobiti enoznačnega odgovora.