RSS Feed

Posts Tagged ‘posebne sole’

  1. Disleksija v šolskih klopeh

    October 17, 2011 by Domen

    Disleksija je pojav, s katerim s katerim se srečujejo predvsem pedagoški delavci. Ker disleksija ni takšne vrste motnja, da bi kakorkoli vplivala na zniževanje otrokovih intelektualnih sposobnosti, posebne šole ali programi za dislektike ne obstajajo. Prav zato mora biti pedagoški delavec poučen o tem, kakšno skrb za otroka zahteva disleksija. Ker obstaja več vrst te motnje, obstaja tudi več različnih tipov pedagoških težav, ki jih lahko pedagoškim delavcem zagode disleksija. Pri nekaterih posameznikih se lahko disleksija pojavi le takrat, ko neko besedilo berejo na glas. Ko pa ti posamezniki isto besedilo berejo v mislih in besed ne izgovarjajo na glas, jih disleksija ne prizadene. Zato mora biti pedagoški delavec zelo preudaren in previden, da od otroka ne zahteva branja besedil na glas, ker bi ga to v razredu lahko stigmatiziralo. V takšnem primeru lahko zagato reši tudi tako, da otrok, ki ima disleksijo, besedilo povzame in ne bere na glas.