RSS Feed

Posts Tagged ‘simetricni znaki’

  1. Razločevanje leve in desne strani

    October 17, 2011 by Domen

    Mnogo ljudi ima težave z razločevanjem leve in desne. V zadnjih časih pa se pojavlja teza, da je to disleksija oz. njena lažja pojavna oblika. Če pogledamo seznam simptomov in znakov, s katerimi je klasično opredeljena disleksija med njimi najdemo tudi težave pri ločevanju simetričnih znakov; naprimer tiskane črke »d« in »b«. Pri tem se hitro zavemo, da izgleda vzrok te motnje podoben kot pri ločevanju med levo in desno smerjo. Zaradi tega se tudi pojavlja teza, da je disleksija povezana z vse več pojavi, ki jih sicer na prvo žogo ne bi umestili pod ta pojem. Če težje ločujete levo in desno oz. ju ne ločujete intuitivno je torej možno, da je razlog temu disleksija. Kljub temu, pa si zaradi tege ni potrebno delati večjih skrbi. Tako kot mnoge druge bolezni je tudi disleksija ravno toliko huda, kolikor vas ovira v vsakdanjem življenju. Če s temi simptomi lahko shajate, se zato ni potrebno obremenjevati.