RSS Feed

Posts Tagged ‘ucitelj’

  1. Kako povedati staršem

    February 17, 2011 by Domen

    Ko morate kot učitelj, psiholog ali socialni delavec otroku ali njegovim staršem sporočiti, da je otoka bremeni disleksija, je zelo pomembno, na kakšen način to sporočite. Oznaka »disleksija« namreč lahko zveni tudi kot stigma, ki bo zato bolj kot je potrebno zaznamovala otroka in njegov razvoj. Starši so namreč lahko ob tem, da otoka zaznamuje disleksija, zelo obremenjeni in zato pretirano znižajo ali zvišajo pričakovanja od njega. Iz samih teh odzivov lahko tako sledi dodatna psihološka in socialna obremenjenost. Disleksija pa je v resnici lahko zelo blaga motnja, ki sama po sebi ne nujno napeljuje na velike učne težave in posledične neuspehe. Staršem in otroku zato povejte, da je disleksija lahko tudi prednost in ne nujno slabost. Povejte, da so veliki umetniki in znanstveniki pogosto kazali simptome, ki jih danes opredeljujemo z imenom disleksija, povejte, da disleksija ni povezana z inteligenčnimi spodobnostmi otroka. Način komunikacije je v tovrstnih primerih zelo pomemben in lahko odločilo vpliva na nadaljnjo soočanje s težavami.